7 listopada 2018 roku w Krakowie w Kinie Kijów miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu „Polonia Libre – droga do wolności”. Spotkanie rozpoczął Pan Paweł Nowak z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, który podsumował projekt oraz pracę młodzieży. Następnie zgromadzona publiczność wysłuchała wykładu Pana Macieja Mieziana z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, który bardzo ciekawie opowiedział o procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, skupiając się na historii Krakowa. Po prelekcji zaproszono na scenę Przewodniczących Komisji dwóch sejmów ustawodawczych, które w sobotę 27 października, podczas swoich obrad opracowały i uchwaliły teksty deklaracji niepodległości i nowych konstytucji z roku 1919 i 2018r.. Po odczytaniu treści konstytucji zostały one uroczyście przyjęte poprzez aklamację licznie zgromadzonych uczestników projektu. Nasi uczniowie pod opieką p. Teresy Sarzyńskiej bardzo chętnie wzięli udział w realizacji w/w projektu. Forma i organizacja projektu oraz miła atmosfera bardzo nam się podobała, za co bardzo serdecznie dziękujemy.