Dyrekcja


mgr Marta Radomska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni

mgr Ewa Chowaniec – Z-ca dyrektora


Grono Pedagogiczne


ks. mgr Damian Blacha – religia

ks. mgr Sylwester Dul – religia

mgr Agata Zebzda – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Zamorska-Socha – fizyka, informatyka

mgr Anna Dec – język polski, język niemiecki

mgr Anna Hajder – muzyka, plastyka, zajęcia świetlicowe

mgr Anna Kolano – matematyka

mgr Anna Zawadzka – język angielski, doradztwo zawodowe

mgr Edyta Dźwierzyńska – Stalica – wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Cieszyńska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Paszek – geografia, biblioteka

mgr Elżbieta Serafin – biologia, chemia, wdżwr

mgr Elżbieta Smycz – pedagog

mgr Ernest Cebula – zajęcia artystyczne, plastyka

mgr Ewa Chowaniec –z-ca dyrektora, edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Kuraś – nauczyciel wspomagający

mgr Galyna Yeltsowa – język angielski

mgr inż. Danuta Torla – biblioteka, edukacja wczesnoszkolna

mgr Jadwiga Cieślik – religia

mgr Jan Siwiec – informatyka, technika

mgr Jolanta Baran – historia, język polski

mgr Małgorzata Kusiak – matematyka

mgr Małgorzata Misiak – edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Radomska – Dyrektor, chemia

mgr Stanisław Jabłoński – edukacja wczesnoszkolna

mgr Stanisława Ożóg – język polski

mgr Teresa Sarzyńska – historia, wos, biblioteka

mgr Zofia Buczkowska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Kubasiewicz matematyka

mgr Justyna Nowosielecka – Pęcak – logopedia, zajęcia świetlicowe