Przewodniczący Tomasz Student


Z-ca Przewodniczącego Marzena Chmiel


Sekretarz Justyna Horzov


Skarbnik Anna Baran


                                                                       Członek – Ewa Kozak


 Komisja rewizyjna – Anna Wraga

                                                                                                  Justyna Kida