Opłata za obiady w  kwietniu wynosi:

klasy I-VIII – 54,00 zł

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej codziennie na trzeciej (10.35-10.50), czwartej (11.35-11.50) i piątej (12.35-12.50) przerwie międzylekcyjnej.
Cena jednego obiadu wynosi: 2,70 zł.
Wpłat za żywienie należy dokonywać do 12 dnia obowiązującego miesiąca żywieniowego:
GOTÓWKĄ – codziennie u wychowawcy świetlicy szkolnej
PRZELEWEM na numer konta: 15 1240 1792 1111 0010 6682 0713
Tytuł przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, opłata za żywienie – miesiąc, za który uiszczana jest opłata (np. Jan Kowalski, opłata za żywienie – wrzesień).Od nieterminowych wpłat będą  naliczane odsetki.
W przypadku planowanej, dłuższej nieobecności w szkole (np. choroba ucznia, kilkudniowy wyjazd) należy zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie (17 24 164 30 – numer dla uczniów z Łętowni, 17 24 170 42 – numer dla uczniów z Majdanu Łętowskiego) najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia. Koszt niewykorzystanych, zgłoszonych obiadów odliczany będzie w następnym miesiącu (nieobecności niezgłoszone nie będą odliczane).